Weronika Skaczkowska

Krótki biogram: 
Absolwentka filologii angielskiej UW. Pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w programie European Language Label i redakcji czasopisma „Języki Obce w Szkole”.