Bartosz Wilimborek

Krótki biogram: 
Nauczyciel języka angielskiego w Instytucie Głuchoniemych, pracownik merytoryczny Young Learners Resource Center/Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Realizował projekty wymiany młodzieży m.in. z Niemcami, Norwegią oraz Bułgarią, prowadzone przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie. Pomysłodawca i koordynator projektu Sign me English – pierwszej platformy edukacyjnej dla osób niesłyszących do nauki języka angielskiego.