Katarzyna Białousz

Krótki biogram: 
Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim i nauk społecznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Stypendystka Fundacji „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”, zaangażowana w projekty wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Od 2008 roku pracownik Instytutu Goethego w Warszawie.