Barbara Borowy

Krótki biogram: 
Nauczycielka języka rosyjskiego w Biłgoraju. Organizatorka I Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Teatralnego w Języku Rosyjskim im. Siergieja Michałkowa.