dr Adriana Prizel-Kania

Asystentka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 2005 r. zajmuje się nauczaniem obcokrajowców języka polskiego, współwykonawczyni międzynarodowego projektu SpeakApps: Production and Interaction in a Foreign Language through Online ICT Tools; autorka rozprawy doktorskiej poświęconej nauczaniu i testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym.