dr Adriana Prizel-Kania

Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów z zakresu metodyki nauczania i testowania języków obcych, pomocy dydaktycznych oraz monografii Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym.