dr Sławomir Maskiewicz

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, jest starszym wykładowcą języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzi także kursy w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.