Marta Mackiewicz

Studentka pierwszego roku II stopnia filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowuje pracę magisterską w zakresie inteligencji emocjonalnej i jej roli w nauczaniu języków obcych, była stypendystką programu Erasmus na Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.