Małgorzata Malinowska

Absolwentka filologii angielskiej oraz studentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowuje pracę magisterską na temat roli czynników psychospołecznych w autonomizacji ucznia.