Marta Łazarczyk

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, bada teorie kognitywizmu a w szczególności językowego obrazu swiata.