Agnieszka Wojciechowska

Doktorantka w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się frazeologią kontrastywną w ujęciu kognitywnym, głównym przedmiotem jej zainteresowań jest językowy obraz świata.