Małgorzata Janaszek-Bazanek

Absolwentka rusycystki i Studium Europy Wschodniej UW. Od 2010 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zespole European Language Label. Od 2012 r. sekretarz redakcji kwartalnika „Języki Obce w Szkole”.