Michel Candelier

Emerytowany profesor na Université du Maine (Le Mans, Francja). Jego obszary badań obejmują edukację wielojęzyczną i politykę językową. Koordynator projektów europejskich powiązanych z otwarciem na języki w szkole podstawowej (projekty Evlang i Janua Linguarum) oraz pluralistycznymi podejściami do nauczania języków i kultur. W latach 90. ubiegłego wieku pełnił funkcję przewodniczącego FIPLV (Fédération internationale des professeurs de langues vivantes), a obecnie jest przewodniczącym międzynarodowego stowarzyszenia EDiLiC (Education et diversité linguistique et culturelle). Koordynator projektu FREPA.