Anna Schröder-Sura

Wykładowca dydaktyki języków romańskich na Uniwersytecie Justusa Liebiga (Giessen, Niemcy). Jej zainteresowania naukowe obejmują rozumienie wzajemne pomiędzy językami romańskimi w przypadku osób niemieckojęzycznych, motywację, promowanie kompetencji uczenia się języków oraz uczenie się języków oparte na zadaniach. Uczestniczyła w projektach europejskich, w tym w opracowywaniu Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) (ang. Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures. Koordynuje obecną, mediacyjną fazę projektu FREPA.