Wioleta Kobylińska

Filolog polski, freelancer. Zajmowała się tłumaczeniami z języka francuskiego (m.in. Niepożądane towarzystwo F. Rycka). Pracowała jako redaktor, korektor i kontroler jakości szkoleń e-learningowych. Interesuje się literaturą dziecięcą.