dr Piotr Malak

Stypendysta SCIEX na Uniwersytecie Neuchâtel w Szwajcarii. Adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania informacją, wyszukiwania informacji w dokumentach oraz inżynierii lingwistycznej. Prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie w Ankarze, Hogeschool van Amsterdam w Amsterdamie oraz na Uniwersytecie Wileńskim. Autor książki Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych.