dr Agnieszka Kubiczek

Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczycielka języka niemieckiego w LO Zakonu Pijarów w Krakowie. Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, metodyka nauczania języka niemieckiego, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.