Przemysław Wolski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor podręczników i oprogramowania do nauki języków obcych. Współautor badań nad e-learningiem i autonomią w nauce języków obcych. Zajmuje się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.