Justyna Maziarska-Lesisz

Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2000 r. związana z ogólnopolskimi programami doskonalenia nauczycieli języków obcych (INSETT, Young Learners, DELFORT). W latach 2004-2009 nauczyciel akademicki w Studium Języków Obcych Akademii Obrony Narodowej. Obecnie koordynatorka projektu upowszechniania i wdrażania Europejskiego portfolio językowego oraz członkini polskiego jury konkursu European Language Label.