Goethe-Institut

Instytucja kultury działająca na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec jako stowarzyszenie pożytku publicznego z centralą w Monachium. Goethe-Institut został założony w 1951 r. i pełni za granicą rolę niemieckiego instytutu kultury. Instytucja posiada obecnie 136 instytutów i 11 biur kontaktowych w 92 krajach.