Piotr Głowik

Germanista, absolwent NKJO w Kielcach oraz Instytutu Germanistyki UW. Przez 10 lat pracował jako nauczyciel języka niemieckiego w prywatnym Gimnazjum Językowym w Kielcach. Od 2011 r. koordynator projektu PASCH w Goethe-Institut.