Maciej Kensicki

Student V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (kierunki wiodące: prawo i historia). Wakacyjny stypendysta DAAD w Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Przewodniczący GFPS-Polska w latach 2012-2014, odpowiedzialny m.in. za rozszerzenie programu stypendialnego w Polsce dla studentów z Białorusi oraz szeroko pojętą działalność fundraisingową.