dr Joanna Sobańska-Jędrych

Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel języka niemieckiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów, w szczególności uczniów kreatywnych oraz ze zdolnościami do nauki języków obcych. Autorka licznych materiałów dydaktycznych do nauczania języka niemieckiego na różnych poziomach edukacyjnych, w tym współautorka podręcznika do nauczania języka niemieckiego dla drugiego etapu edukacyjnego.