dr Justyna Cholewa

Absolwentka germanistyki UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik dotyczyła zastosowania strategii komunikacji w ustnej komunikacji specjalistycznej studentów nauk ekonomicznych). Zajmuje się przede wszystkim nauczaniem niemieckiego języka gospodarki (Wirtschaftsdeutsch) w Centrum Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Handlowej.