Michał Pachocki

Z wykształcenia filolog i kulturoznawca. Od kilku lat związany z sektorem edukacji i współpracy rozwojowej. Pracował w programach rozwojowych m.in. w Fundacji Batorego, Szkole Liderów, a także instytucjach realizujących projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Od trzech lat zatrudniony w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie zajmuje się projektami mobilności Leonardo da Vinci.