dr Beata Karpeta-Peć

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (praca doktorska na temat otwartych form uczenia się i nauczania języków obcych). Wykładowca Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Glottodydaktyki). Posiada doświadczenie w nauczaniu języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych. Szkoli nauczycieli.