Agnieszka Gadomska

Wykładowca i koordynator praktycznego nauczania języka angielskiego w IA SWPS. W latach 2009-2013 członek zespołu autorów w projekcie e-Akademia Przyszłości prowadzonego przez WSiP we współpracy z MEN i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.