Joanna Croisier

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i psychologii społecznej na SWPS. Lektor języka angielskiego w Polsce i za granicą. Od 2004 r. zatrudniona w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z doświadczeniem pracy w zespołach Eurydice i Leonardo da Vinci. Aktualnie w redakcji „Języków Obcych w Szkole” i zespole ELL.