dr Joanna Zator-Peljan

Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan Wydziału Filologii Angielskiej w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu, gdzie wykłada w języku angielskim i niemieckim oraz pełni funkcję koordynatora programu MBA PWSB/Clark University, USA. Autorka publikacji z zakresu tematyki komunikacji interkulturowej oraz współzależności pomiędzy własną a obcą kulturą. Do jej zainteresowań naukowych należą komunikacja interkulturowa, dydaktyka języków obcych, stereotypy narodowe, ksenologia oraz imagologia.