dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

Lektorka języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmują nauczanie języka angielskiego do celów specjalistycznych na studiach wyższych, rozwijanie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, wdrażanie podejścia komunikacyjnego w kulturach narodowych oraz specjalne potrzeby edukacyjne