dr Mariusz Marczak

Adiunkt w Zakładzie Nowoczesnych Technologii w Edukacji Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, recenzent krajowych i zagranicznych periodyków naukowych oraz rzeczoznawca MEN ds. podręczników. Od ponad 16 lat zajmuje się teorią i praktyką kształcenia nauczycieli języka angielskiego, a jego zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji językowej oraz rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów.