prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Kierownik Zakładu Studiów Portugalistycznych UMCS, dyrektor Centrum Języka Portugalskiego/Instytut Camõesa oraz konsul honorowy Brazylii w Lublinie.