Justyna Hadaś

Absolwentka filologii hiszpańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 r. uczy języka hiszpańskiego, a od 2011 r. zajmuje się naukowo dydaktyką języków obcych. Współorganizuje Olimpiadę Języka Hiszpańskiego od początku jej istnienia, m.in. koordynuje tworzenie platformy e-learningowej oraz innych narzędzi i wydarzeń wspierających uczniów i ich nauczycieli). Zajmuje się promocją kultur i języków krajów romańskich, m.in. jako założycielka Fundacji Języków i Kultur SFERA.