dr Leonor Sagermann Bustinza

Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia hiszpańska). Uczy języka hiszpańskiego, literatury oraz historii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Naukowo zajmuje się m.in. literaturoznawstwem hispanoamerykańskim oraz dydaktyką języka hiszpańskiego. Jako sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Języka Hiszpańskiego koordynuje działania komitetów okręgowych oraz organizuje i nadzoruje konkursy towarzyszące.