Agnieszka Grzyśka

Nauczycielka języka hiszpańskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Ukończyła filologię hiszpańską na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Śląskiego w 2002 r. Była stypendystką Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii i w ramach Hiszpańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (AECI) odbyła staż na Wydziale Translatoryki Uniwersytetu w Grenadzie. Po ukończeniu studiów poświęciła się pracy pedagogicznej. Była również koordynatorką wielu projektów i konkursów. Za sukcesy w pracy pedagogicznej otrzymała dwukrotnie (w roku 2011 i 2013) Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice.