Katarzyna Lewicka

Nauczycielka języka hiszpańskiego w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu oraz lektorka i metodyk w szkole języków obcych. Jest egzaminatorem międzynarodowego egzaminu z języka hiszpańskiego – DELE. Opracowała własny program i metodę nauczania hiszpańskiego jako języka obcego oraz wiele materiałów dydaktycznych. Dwukrotnie została nagrodzona Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL).