Katarzyna Piwowarska

Studentka I roku studiów magisterskich w Instytutcie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się nauczaniem języka francuskiego jako języka obcego oraz pojęciem wielokulturowości w nauczaniu. W czasie wolnym zajmuje się rekonstrukcją historyczną Powstania Warszawskiego.