dr Małgorzata Molska

Nauczycielka języka francuskiego w XVI LO im. S. Sempołowskiej z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie, współpracuje z Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.