dr Monika Stawicka

Nauczycielka języka angielskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ; twórczyni wielu materiałów dydaktycznych, m.in. pierwszego w Polsce e-podręcznika do nauczania języka angielskiego dla informatyków English++ (nagroda European Language Label); jej zainteresowania naukowe obejmują nauczanie projektowe i jakość w procesie glottodydaktycznym.