Projekty

Już po raz siódmy łódzkie licea dwujęzyczne pragną zorganizować w przestrzeni miasta obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych, które odbędą się 13.09.2017 roku. Tym razem proponują happening zatytułowany Ślady Słów nawiązujący do muralu, który zostanie...

W dniu 17 października 2015 roku, uczniowie, nauczyciele i rodzice Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie obchodzili Święto szkoły pod tytułem "Języki świata". Projekt objęty jest patronatem medialnym JOwS.

Jednym z instrumentów aktywizacji zawodowej, które pomagają w zdobywaniu kwalifikacji i poszerzeniu kompetencji zarówno  zawodowo-kulturowych, jak i językowych są programy Leonardo da Vinci. W niniejszej pracy przedstawiono istotę programów Leonardo da Vinci, charakterystykę beneficjentów i...

ELL

Fundacja „Linguae Mundi” – jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych – przystąpiła w 2005 r. do konkursu organizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego na opracowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową i na realizację kompleksowego...

Przedstawiamy relację z kursu "Empowerment in ICT skills – POOLS – practical learning technologies" przygotowaną przez nauczycielkę języka angielskiego z XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach. Szkoła prowadzi klasy z innowacją pedagogiczną z zarządzania kryzysowego...

W ramach realizacji projektu (XI 2013 - X 2014) 20 nauczycieli odwiedzi pięć partnerskich szkół europejskich: Valtimo koulu ja lukoi w Finlandii, Storsteinnes skole w Norwegii, Varmarskoli w Islandii, Schule Mundenerwald w Niemczech, Excelsior Academy w Anglii.

Któż przyklejając znaczek zastanawia się, że oprócz pieniądza jest to drugi środek płatniczy, a mało tego – malutki obrazek jest nośnikiem wiedzy z wielu dziedzin – historii, wiedzy o kulturze, języka polskiego czy geografii.

W ramach programu Comenius-Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej otrzymałyśmy grant na kurs metodyczno-językowy dla nauczycieli języka rosyjskiego, który odbył się w Dyneburgu (Daugavpils) na Łotwie, w dniach 22-28.09. 2013.

Muzeum Narodowe w Krakowie od września 2012 roku realizuje międzynarodowy projekt „Work of Art”, dzięki dotacji otrzymanej z Programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach Projektów Partnerskich Programu Leonardo da Vinci. Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów...

Wielostronny projekt Comenius to możliwość, sprawdzenia się w pracy w grupie, podszkolenia języków obcych oraz otwarcia się na świat! Projekt, na zasadach partnerstwa dwóch lub większej ilości szkół, umożliwia wspólne wypracowywanie zamierzonych celów, zgodnych z wybranym wcześniej tematem,...