Projekty

Jednym z instrumentów aktywizacji zawodowej, które pomagają w zdobywaniu kwalifikacji i poszerzeniu kompetencji zarówno  zawodowo-kulturowych, jak i językowych są programy Leonardo da Vinci. W niniejszej pracy przedstawiono istotę programów Leonardo da Vinci, charakterystykę beneficjentów i...

ELL

Fundacja „Linguae Mundi” – jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych – przystąpiła w 2005 r. do konkursu organizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego na opracowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową i na realizację kompleksowego...

Przedstawiamy relację z kursu "Empowerment in ICT skills – POOLS – practical learning technologies" przygotowaną przez nauczycielkę języka angielskiego z XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach. Szkoła prowadzi klasy z innowacją pedagogiczną z zarządzania kryzysowego...

W ramach realizacji projektu (XI 2013 - X 2014) 20 nauczycieli odwiedzi pięć partnerskich szkół europejskich: Valtimo koulu ja lukoi w Finlandii, Storsteinnes skole w Norwegii, Varmarskoli w Islandii, Schule Mundenerwald w Niemczech, Excelsior Academy w Anglii.

Któż przyklejając znaczek zastanawia się, że oprócz pieniądza jest to drugi środek płatniczy, a mało tego – malutki obrazek jest nośnikiem wiedzy z wielu dziedzin – historii, wiedzy o kulturze, języka polskiego czy geografii.

W ramach programu Comenius-Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej otrzymałyśmy grant na kurs metodyczno-językowy dla nauczycieli języka rosyjskiego, który odbył się w Dyneburgu (Daugavpils) na Łotwie, w dniach 22-28.09. 2013.

Muzeum Narodowe w Krakowie od września 2012 roku realizuje międzynarodowy projekt „Work of Art”, dzięki dotacji otrzymanej z Programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach Projektów Partnerskich Programu Leonardo da Vinci. Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów...

Wielostronny projekt Comenius to możliwość, sprawdzenia się w pracy w grupie, podszkolenia języków obcych oraz otwarcia się na świat! Projekt, na zasadach partnerstwa dwóch lub większej ilości szkół, umożliwia wspólne wypracowywanie zamierzonych celów, zgodnych z wybranym wcześniej tematem,...

ELL

Myślą przewodnią projektu było poszerzanie wiedzy o językach obcych: jak skutecznie i właściwie komunikować się za ich pomocą, jak się ich uczyć i zwracać uwagę na aspekty leksykalne i gramatyczne oraz jak dbać o poprawność językową. Omawiano historię tych języków oraz ich wzajemny wpływ....

ELL

Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich byli uczestnicy procesu kształcenia na kierunkach, gdzie wykładana jest fonetyka oraz studenci języka polskiego jako języka obcego. Drugą grupę stanowili logopedzi zajmujący się leczeniem wad wymowy lub terapią osób cierpiących na...