CLIMATES - wielojęzyczny projekt dla uczniów szkół podstawowych

Projekt CLIMATES był oparty na międzynarodowej współpracy szkół. Prace prowadzone były równolegle w 12 instytucjach. Wszystkie materiały, ćwiczenia i pomoce zostały zebrane w przewodnik zawierający scenariusze lekcji, karty pracy, materiały dodatkowe i zamieszczone na stronie projektu.

  • Tytuł projektu: CLIMATES – Creative Language Learning and Multicultural Activities Together in European Schools

  • Koordynator: Anneta Sadowska-Martyka

  • Instytucja: Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie

  • Język projektu: angielski

  • Edycja konkursu: European Language Label 2010

W pierwszej fazie realizacji projektu CLIMATES uczniowie tworzyli The Travelling Suitcase (Podróżującą Walizeczkę) zawierającą pomoce niezbędne do zapoznania swoich rówieśników ze szkół partnerskich z Polską. Dzieci spisały i zilustrowały legendy o smoku wawelskim oraz Lechu, Czechu i Rusie, wybierały stroje ludowe, przygotowywały gry i zabawy, puzzle, układanki oraz prezentacje multimedialne. W ciągu dwóch lat trwania projektu „walizeczki” były prezentowane przez nauczycieli odwiedzających szkoły współpracujące w ośmiu krajach europejskich, przeprowadzając zaprojektowane ze swoimi uczniami lekcje kultury i języka polskiego, z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Prezentacje przygotowywane na spotkania wykonane były w języku angielskim, lecz wybrane słowa i zwroty zawsze przedstawiano też w języku ojczystym, z wersją audio nagraną przez uczniów. Nauczyciele przygotowywali gry i zabawy dla dzieci skłaniające do refleksji, uważnego słuchania i porównywania języków.

Samodzielne projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych oraz zmiana sposobu organizacji pracy w klasie przy zastosowaniu technik pracy w grupach przyczyniły się do znacznego podniesienia motywacji dzieci do nauki języków obcych oraz zainteresowania się zagadnieniami związanymi z kulturą innych państw świata. Projekt wpłynął pozytywnie na atmosferę w szkole i pogłębił współpracę nauczycieli i rodziców uczniów.

Informacje o pozostałych laureatach ELL 2010 do przeczytania w publikacji European Language Label 2010/2011.

176

Przejdź do publikacji

 

 

Znaczniki