DELFORT-REGIO - Germaniści doskonalą swój warsztat

Projekt DELFORT – czyli cykl warsztatów dla nauczycieli języka niemieckiego – obejmował swoim zasięgiem całą Polskę.

  • Tytuł projektu: DELFORT-REGIO

  • Koordynator: Małgorzata Multańska, Roland Dittrich

  • Instytucja: CODN oraz Instytut Goethego w Warszawie

  • Język projektu: niemiecki

  • Edycja konkursu: European Language Label 2002

W każdym z regionów działał koordynator rekomendowany przez MEN. Program warsztatów obejmował takie tematy jak: kształcenie na poziomie wczesnoszkolnym, nauczanie dwujęzyczne, nauczanie w szkołach zawodowych, przygotowanie do egzaminu maturalnego, wykorzystanie multimediów w dydaktyce oraz staże zagraniczne.

Regionalni koordynatorzy byli odpowiedzialni za planowanie i organizację szkoleń, czuwali nad zapewnieniem odpowiedniej jakości warsztatów według opracowanych standardów. Kursy odbywały się we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi partnerami w regionie.

Program dokształcania nauczycieli języka niemieckiego DELFORT funkcjonuje do dziś.

 

Znaczniki