Deutsch ist ein PLUS. Konkurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z klas trzecich i drugich z terenu powiatu poddębickiego, którzy chcą zmierzyć się z rówieśnikami, sprawdzając swoje umiejętności z języka niemieckiego na poziomie A1/A2 oraz wiadomości z zakresu realioznawstwa Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Konkurs składa się z dwóch etapów: I - szkolny (test pisemny), który odbędzie się w szkołach macierzystych uczestników konkursu i II - powiatowy (test pisemny), który odbędzie się w LO im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Głównym celem konkursu jest popularyzacja nauki języka niemieckiego oraz zmotywowanie uczniów szkół gimnazjalnych do nauki tego języka, gdyż z roku na rok obserwujemy znaczący spadek zainteresowania tym językiem na korzyść języka angielskiego.

Będzie to pierwsza edycja konkursu, ale planowane są kolejne edycje w następnych latach. Konkurs będzie połączony z akcją promocyjną języka niemieckiego organizowaną na drzwiach otwartych szkoły.

Hasłem przewodnim konkursu jest "Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein PLUS" ("Angielski jest koniecznością, niemiecki jest PLUSEM").