Deutsch-Wagen-Tour - program promujący naukę języka niemieckiego

Projekt Deutsch-Wagen-Tour to ogólnopolski program promujący język i kulturę niemiecką. Nowatorstwo projektu polega na przeprowadzaniu różnego rodzaju niekonwencjonalnych zajęć językowych przez profesjonalnie przygotowanych lektorów.

  • Tytuł projektu: Deutsch-Wagen-Tour

  • Koordynator: Magdalena Zaręba

  • Instytucja: Goethe-Institut w Warszawie

  • Język projektu: niemiecki

  • Edycja konkursu: European Language Label 2010

Podczas zajęć wykorzystywano nowoczesne materiały i pomoce naukowe uwzględniające zróżnicowany poziom znajomości języka oraz wiek uczestników. Nauka języka wzbogacana była informacjami dotyczącymi niemieckiej kultury i stylu życia. Lektorzy docierali nawet do najdalej położonych placówek edukacyjnych pięcioma kolorowymi samochodami – Deutschwagenami – które wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe. W pierwszym roku trwania projektu lektorzy odwiedzili aż 700 placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, centra edukacyjne) i przeprowadzili zajęcia dla ponad 50 000 uczestników.

Na potrzeby projektu została przygotowana strona internetowa w dwóch wersjach językowych zawierająca informacje o projekcie, wypowiedzi uczestników zajęć oraz blog prowadzony przez lektorów. Na stronie znajdują się również elementy edukacyjne – interaktywne gry językowe pozwalające sprawdzić i rozwinąć umiejętności językowe.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli DWT miały bardzo luźny i swobodny charakter, znacząco odbiegający od tradycyjnych zajęć szkolnych, co wpływało motywująco na uczniów. W zajęcia włączani byli również rodzice i dziadkowie, którzy towarzyszyli dzieciom podczas wizyt lektorów w szkołach bądź w trakcie imprez plenerowych. Lektorzy brali również udział w spotkaniach z rodzicami, informując o korzyściach wynikających ze znajomości języka niemieckiego oraz przekonywali, że nauka języków obcych, coraz bardziej niezbędnych we współczesnym świecie, może być przyjemna i efektywna.

Informacje o pozostałych laureatach ELL 2010 do przeczytania w publikacji European Language Label 2010/2011.

176

Przejdź do publikacji

 

 

Znaczniki