Dziecko między kulturami świata - język angielski kluczem do każdych drzwi

Projekt Dziecko między kulturami świata to kompleksowa, zintegrowana i wewnętrznie spójna autorska koncepcja pracy przedszkola, aktywizująca środowisko lokalne oraz akademickie.

  • Tytuł projektu: Dziecko między kulturami świata - język angielski kluczem do każdych drzwi dla każdego przedszkolaka

  • Koordynatorzy: Kinga Kuźma-Gołdanowska, Hanna Domańska, Alicja Ochmińska, dr Marcin Bąkiewicz, dr Barbara Pietrzak-Szymańska, dr Waldemar Pytel

  • Instytucja: Przedszkole Our Preschool we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP

  • Język projektu: angielski

  • Edycja konkursu: European Language Label 2011

Wykorzystywane metody nauczania języka obcego oparte są na zasadach psycholingwistyki. Dzieciom stwarzane są możliwości poznawania różnych odmian języka angielskiego, charakterystycznych dla różnych kultur. Język angielski jest środkiem, a nie celem do poznania świata i jego różnorodności, co dodatkowo motywuje dzieci do nauki, podobnie jak specyficzny, oddziałujący na wyobraźnię wielokulturowy wystrój wnętrz i kontakt z nauczycielami obcokrajowcami. Główną ideą projektu jest atrakcyjne, odpowiadające potrzebom współczesnego dziecka, prowadzenie nauki języka angielskiego w grupach profilowanych wg zainteresowań i predyspozycji dzieci, w ścisłym powiązaniu i korelacji z treściami realizowanymi przez nauczycieli wychowawców. Program realizowany jest w różnych grupach wiekowych, co umożliwia nauczanie poziome „dziecko-dziecko”, nie tylko „nauczyciel-dziecko”. Wprowadzone metody nauczania, techniki oraz elementy technologii informacyjnej są odpowiednio dobierane do procesu nauczania na etapie przedszkolnym.

Dzięki programowi dzieci osiągnęły poziom rozumienia żywego języka i jego różnorakich akcentów prezentowanych przez nauczycieli z różnych krajów. Obserwowany jest również wzrost poziomu czynnego komunikowania się dzieci poprzez zapamiętywanie całych struktur językowych i ich świadome używanie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnych.

Informacje o pozostałych laureatach ELL 2011 do przeczytania w publikacji European Language Label 2010/2011.

176

Przejdź do publikacji

 

 

Znaczniki