Eddie's garden

2-3 kwietnia 2016 zapraszamy do udziału w "Eddie's garden" - projekcie szkoleniowym, adresowanym do szerokiego grona profesjonalistów, zajmujących się nauczaniem języka angielskiego uczniów w wieku przedszkolnym, przedszkolnym i szkolnym (3-13 lat).

Ambicją twórców i organizatorów tego przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zarówno dla nauczycieli-praktyków z sektora publicznego i prywatnego, jak i dla osób zarządzających i nadzorujących merytorycznie proces nauczania: metodyków, hospitentów, doradców, jak również dyrektorów i właścicieli szkół publicznych i prywatnych.

Program szkolenia obejmuje dwa dni warsztatowo-szkoleniowe. Organizatorzy przygotowali szeroki zakres tematyczny sesji, poruszających m.in. strategie rozwijania sprawności mówienia w j. obcym, rolę i miejsce wymowy jako kluczowej składowej sprawności mówienia, metody aktywizujące, wykorzystanie nowoczesnych zasobów i technologii, nowe pomysły na sprawdzone techniki (np. elementy dramy, historyjki, piosenki, gry językowe), zarządzanie talentami  i współpraca z rodzicami.

Program jest rezultatem merytorycznej wspólpracy między projektem Teddy Eddie, deDOMO Education, Personnel Training Institute, DOS-ELTea.

 

Znaczniki