I Jornada Didactica de Difusión para profesores de ELE en Polonia - 9-10 czerwca br.

Już 9 i 10 czerwca br. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się spotkanie o charakterze dydaktycznym mające na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli jęz. hiszpańskiego w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej. Wśród prelegentów m.in. José Ángel Medina z Universidad Complutense de Madrid, Justyna Hadaś z UAM i Agnieszka Kruszyńska z UŁ.

Organizatorami wydarzenia są Editorial Difusión, Grupo KLETT, Wydawnictwo LektorKlett oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pobierz program

 

Znaczniki