II Konkurs Piosenki Optymistycznej w języku obcym EUROSONG 2018

Eurosong 2018

Zachęcamy do udziału w konkursie adresowanym do uczniów szkoły językowej Eurolingua, szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego, zainteresowanych nauką języków obcych oraz muzyką i śpiewem.

Główne cele konkursu to:

  • krzewienie wśród młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z Siedlec i powiatu siedleckiego wrażliwości na muzykę oraz motywowanie do doskonalenia umiejętności językowych;
  • kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze;
  • prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych oraz pomocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego;
  • promowanie uczestnictwa młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów;
  • kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.

Inicjatorem i organizatorem II Konkursu Piosenki Optymistycznej w języku obcym EUROSONG 2018 jest Europejskie Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA w Siedlcach. 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły językowej Eurolingua, szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Siedlce i  powiatu siedleckiego.

Eliminacje konkursowe dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Siedlce, Gminy oraz Powiatu Siedleckiego, odbędą się dnia 22 maja o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej „Podlasie” ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach.

Prezentacja Zwycięzców odbędzie się podczas Koncertu Finalistów na Rodzinnym Pikniku – Mama, Tata i Ja „Mummy, Daddy & Me” dnia 08.06.2018 r. o godz. 17:00 w Domu Pracy Twórczej „Reyomontówka” w Chlewiskach, podczas którego wszyscy finaliści zaprezentują swoje umiejętności i zostaną im wręczone nagrody.

Zapraszamy uczestników konkursu oraz wszystkich zainteresowanych.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać kontyaktując się z dyr. Renatą Kulik (tel. 503 584 494) oraz z sekretariatem szkoły Eurolingua przy ul. Skrzyneckiego 1, tel. 25 633 93 56 / 508 308 872 lub przy ul. Starowiejskiej 37, tel. 506 711 099.

Pobierz regulamin konkursu