II Ogólnopolski konkurs na niemieckojęzyczną i/lub anglojęzyczną prezentację

Celem konkursu jest rozwijanie motywacji do poznawania języków obcych; wdrażanie do nauki języka przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; popularyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień ogólnospołecznych, kulturowych i popularnonaukowych; doskonalenie umiejętności tworzenia wystąpień publicznych i argumentacji w języku obcym.

Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli języków obcych (angielskiego i niemieckiego) szkół ponadgimnazjalnych. z terenu całej Polski. Uczniowie przystępują do konkursu w zespołach dwuosobowych opracowując autorski referat zilustrowany prezentacją multimedialną. Komisja konkursowa wytypuje po 3 zwycięskie zespoły, które zostaną zaproszone na galę finałową i powalczą o miejsca na podium.

Prace można nadsyłać do 28 lutego 2014 r. Drugi etap konkursu i gala finałowa odbędą się 27 marca 2014 r. w III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Z wypowiedzi organizatorów:

Wierzymy, iż poprzez nasze przedsięwzięcie wychodzimy naprzeciw potrzebom młodego człowieka wspomagając go w jego wieloaspektowym rozwoju oraz podążamy  z duchem zmian zachodzących w szeroko pojmowanej edukacji. Motywowanie uczniów do poszerzania horyzontów i pogłębianie znajomości języka obcego to niewątpliwie działanie bardzo ściśle związane z wymogami, jakie stawia przed nami współczesny świat.

 

Znaczniki