Jak wykładać w języku obcym? Konferencja "Challenges in internationalisation"

Budynek wydziału Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. M. Kaźmierczak

Uniwersytet Warszawski oraz British Council zapraszają na konferencję „Challenges in Internationalisation” w Dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Spotkanie z udziałem wielu wybitnych specjalistów odbędzie się 26 marca br.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu wyzwań związanych z rosnącą potrzebą formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych. Poruszone zostaną m.in. kwestie kompetencji językowych studentów i nauczycieli akademickich, metodyki CLIL i EMI, praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych (w języku angielskim). Mówcy, uznani specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawią także propozycje rozwiązań, przykłady dobrych praktyk, które mogą okazać się pomocne w procesie ciągłego doskonalenia i umiędzynaradawiania kształcenia na poziomie wyższym.

Językiem konferencji będzie polski oraz angielski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne). Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji.