Jobbörse - specjalistyczny język niemiecki na rynku pracy

Jobbörse to projekt stymulujący młodzież do podejmowania samodzielnych decyzji związanych z przyszłością zawodową i uczący posługiwania się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym na rynku pracy.

  • Tytuł projektu: Jobbörse

  • Koordynator: Anna Kizeweter

  • Instytucja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. K. Wielkiego w Siedlcach

  • Język projektu: niemiecki

  • Edycja konkursu: European Language Label 2011

Uczniowie klas drugich zostali podzieleni na dwie grupy: liderów i osoby poszukujące pracy. Pierwszą grupę zaproszono na dwugodzinne warsztaty z PR-u, natomiast „osoby bezrobotne” uczestniczyły w spotkaniu poświęconym rozmowom kwalifikacyjnym i pisaniu listów motywacyjnych. „Liderzy” mieli za zadanie stworzenie własnych firm, nazwanie ich, opracowanie logotypu, wizytówki, reklamy i strony internetowej na serwerze niemieckim, na której umieszczać będą wszystkie informacje o swoim przedsiębiorstwie. „Bezrobotni” przygotowali bazę pytań, które mogą zostać zadane podczas rozmów kwalifikacyjnych, a także pracowali nad własnym wizerunkiem oraz uczyli się pisać CV i listy motywacyjne. Finałem projektu była giełda pracy, na którą zostali zaproszeni wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt oraz klasy pierwsze. „Liderzy” przedstawili profile swoich firm. Publiczność poprzez głosowanie wybrała najlepsze przedsiębiorstwa. „Bezrobotni”, którzy zdaniem właścicieli firm napisali najciekawsze listy motywacyjne, mogli ubiegać się o pracę w wytypowanych firmach.

Uczniowie nauczyli się odpowiadać za efekty własnych przedsięwzięć. Zdobyli wiedzę dotyczącą zakładania firm, tworzenia biznesplanów, praw rządzących wolnym rynkiem, nauczyli się pisać listy motywacyjne, pokonywać stres w czasie symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej, oceniać i wskazywać swoje mocne strony. Zakładając strony internetowe na serwerze niemieckim, poznali słownictwo jakiego nie znajdą w podręcznym słowniku polsko-niemieckim.

 

Znaczniki